خانه | آگهی مجمع عمومی نوبت دوم 1401/03/11

آگهی مجمع عمومی نوبت دوم 1401/03/11

آگهی مجمع عمومی عاد ی نوبت دوم مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

بسمه تعالی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) بدینوسیله ازکلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت ۳ بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ در محل سالن کانون شهید فهمیده به نشانی : بلوار موذن حدفاصل دانشگاه آزاد و بلوار انقلاب تشکیل می گردد حضور …

ادامه نوشته »