درباره ما

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج
فروش اقساط و نقدی
تامین کالای اساسی خانواده

ما برآنیم تا با ایجاد یک مجتمع خدماتی–رفاهی-تفریحی- فروشگاهی نسبت به تداوم سیاست توسعه و حضور در عرصه ی رقابت و استفاده از متدهای مدیریتی و خدماتی نوین در جهت تعالی و بهره مندی از روش های مطلوب و مدیریت ارتباط و تامین نیاز مشتری تکنیک های روز را در دستور کار قرار داده به نحوی که توانایی آتی شرکت را در بهینه سازی، بهسازی، پویایی نیاز مشتریان و اعضاء گرامی افزایش دهد.

بینش

اهتمام و نوآوری و حفظ نیرومندی با صلابت و استقامت در بحران های موجود در عرصه ی اقتصادی و نیز با اتکا به یاری خداوند و اعتماد سهامداران و مشتریان گرامی کادر مدیریت ، هیئت مدیره و بازرسان توانسته است با افزایش دارایی های ثابت و ایجاد تعدد شعب و تنوع در خدمات و به روز رسانی نرخ سهام اعضاء جایگاه مناسبی در میان رقبا و سایر تعاونی های مصرف فرهنگیان سراسر ایران ایجاد و به موفقیت ها و افتخارات فراوانی دست یابد.

اهداف

  • ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی
  • تامین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی
  • تامین نیازهای رفاهی ، مصرفی و خدماتی اعضاء