تماس با ما

ما برآنیم تا با ایجاد یک مجتمع خدماتی-رفاهی-تفریحی- فروشگاهی  نسبت به تداوم سیاست توسعه و حضور در عرصه ی رقابت و استفاده از متدهای مدیریتی و خدماتی نوین در جهت تعالی و بهره مندی از روش های مطلوب و مدیریت ارتباط و تامین نیاز مشتری تکنیک های روز را در دستور کار قرار داده به نحوی که توانایی آتی شرکت را در بهینه سازی، بهسازی ، پویایی نیاز مشتریان و اعضاء گرامی افزایش دهد.

پست الکترونیک: info@tmfk.ir

۳۲۲۴۳۱۰۱

۳۲۲۳۲۳۹۰

۳۲۲۲۲۰۶۲

کرج، بلوار طالقانی شمالی، بعد از خیابان بهار، تعاونی مصرف فرهنگیان کرج