آگهی مجمع عمومی نوبت دوم 1401/03/11, اخبار, اخبار هیات مدیره

آگهی مجمع عمومی عاد ی نوبت دوم مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

بسمه تعالی
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)

بدینوسیله ازکلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت ۳ بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ در محل سالن کانون شهید فهمیده به نشانی : بلوار موذن حدفاصل دانشگاه آزاد و بلوار انقلاب تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
** یاد آوری می شود :
درصورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ عضوی نمی تواند نمایندگی بیش از ۳ عضو را بپذیرد .ضمنا جهت تنظیم وکالتنامه همکاران، وکیل به همراه موکل، با همراه داشتن کارت عضویت و کارت ملی می تواند از تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۱ ( از ساعت ۹ الی ۱۳ و ۱۵ الی ۱۸) تا تاریخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱ به غیر از ایام تعطیل به دفتر فروشگاه مراجعه نمایند .
همچنین وکالت نامه های مورد نظر باید به امضاء یک نفر عضو هیئت مدیره و یک نفر بازرس برسد.
– مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ ومعتبر خواهد بود .
* دستورجلسه :
۱- استماع گزارش هیات مدیره وبازرس / بازرسان .
۲- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای ۳ سال و بازرسان برای یک سال مالی
۳- استماع گزارش و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال ۹۸ و ۹۹
۴- طرح وتصویب بودجه سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱
**تذکر
۱- ارائه برگه وکالت و کارت عضویت موکلین در جلسه برگزاری مجمع عمومی جهت دریافت برگه رای الزامی است.
۲- این آگهی ضمن درج درسایت تعاونی به نشانی www.tmfk.ir ، و روزنامه زمان مورخه ۲۶/۰۲/۱۴۰۱ نیز به اطلاع اعضا محترم تعاونی خواهد رسید .

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج
محمد یوسفی

کرج – بلوار طالقانی – روبروی شرکت برق تلفن ۲۲۲۲۰۶۲