شرکت تعاونی مصرف شماره : ……………………………..
فرهنگیان کرج تاریخ : ……………………………..
شماره ثبت ۳۲۹ پیوست : ……………………………..

بسمه تعالی
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ( نوبت اول ) سال ۱۳۹۷

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس ساعت ۳ بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۴/۹۷ تیرماه در محل دبیرستان شرافت تشکیل می گردد حضور بهمرسانید .

توجه :
۱- در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضوحداکثر سه رای و هر شخص غیر حاضر تنها یک رای خواهد بود . و در این صورت تایید نمایندگی تام الاختیار با امضاء بازرس / اکثریت هیات مدیره تعاونی خواهد بود . بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف ۱۰روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با دردست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی وکارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین ، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکرو تائید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد .

۲- این مجمع عمومی با حضور نصف +یک کل اعضاء رسمیت خواهد داشت .
تذکر : مدارک مورد نیاز جهت شرکت در انتخابات بازرسی : ۱- فتوکپی شناسنامه ۲- فتوکپی کارت ملی پشت ورو
۳- فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی ۴- عکس دوقطعه ( از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر یک هفته فرصت برای ثبت نام می باشد و بعد از آن پذیرفته نخواهد شد .)
۳- ارائه برگه وکالت و کارت عضویت موکلین توسط وکیل در جلسه برگزاری مجمع عمومی جهت دریافت برگه رای الزامیست .
۴- این آگهی ضمن درج سایت تعاونی به نشانی WWW.tmfk.ir ارسال به اداره کل و نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج از طریق روزنامه زمان مورخه ۲۷/۳/۹۷ نیز به اطلاع اعضامحترم تعاونی خواهد رسید .

دستورجلسه
۱- گزارش هیئت مدیره و بازرسان .
۲- گزارش و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۶
۳- طرح و تصویب بودجه سال ۱۳۹۷
۴- طرح وتصویب چگونگی توزیع سود سالانه ۵۰%
۵- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی .

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج
علی طاهری

همچنین ببینید

آگهی مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) سال ۱۳۹۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *