خانه | عضویت در تعاونی

عضویت در تعاونی

احتراما خواهشمند است به اطلاع کلیه همکاران فرهنگی شاغل رسمی ، پیمانی و بازنشسته برسانید درصورت تمایل به عضویت دراین تعاونی با تنظیم فرم مشخصات پیوست با در دست داشتن مدارک ذیل روزهای ۱۵ تا ۱۹ هر ماه فقط صبح ها  به اموراداری شرکت مراجعه نمایند .

۱- کپی شناسنامه و کارت ملی 

۲- آخرین فیش حقوقی + یک قطعه عکس 

۳- گواهی از اداره مربوطه 

۴- واریز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به حساب ۰۲۰۱۰۹۸۹۵۸۰۰۷ نزد بانک ملی به نام شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج

۵-تکمیل فرم عضویت دریافت فرم عضویت در تعاونی