خانه | عضویت در تعاونی

عضویت در تعاونی

احتراما خواهشمند است به اطلاع کلیه همکاران فرهنگی شاغل رسمی ، پیمانی و بازنشسته برسانید درصورت تمایل به عضویت دراین تعاونی با تنظیم فرم مشخصات پیوست با در دست داشتن مدارک ذیل همه روزه فقط صبح ها  به اموراداری شرکت مراجعه نمایند .

۱- کپی شناسنامه و کارت ملی 

۲- آخرین فیش حقوقی + یک قطعه عکس 

۳- گواهی از اداره مربوطه 

۴- واریز مبلغ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰۲۰۱۰۹۸۹۵۸۰۰۷ نزد بانک ملی به نام شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج

۵-تکمیل فرم عضویت دریافت فرم عضویت در تعاونی